ลบาก่อย


1

มาจากคำว่า "ลาก่อน"

ไปแล้วนะ ลบาก่อย


เสนอนิยามใหม่

ลบาก่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง