ลาบ


1

ลาว

ไอ้ลาบเอ้ย


เสนอนิยามใหม่

ลาบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง