ลันล๊า


2

ลันล๊า แปลตรงตัวว่า ไปแรด ไปร่าเริง สนุกสนาน

เช่น วันนี้เราแต่งตัวไปลันล๊าที่สนามหลวง แต่งตัวเดินไป เดินมาเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆอย่างมีจริต


เสนอนิยามใหม่

ลันล๊า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง