นิยามที่ดีที่สุด
ลันล๊า

ลันล๊า แปลตรงตัวว่า ไปแรด ไปร่าเริง สนุกสนาน


เช่น วันนี้เราแต่งตัวไปลันล๊าที่สนามหลวง แต่งตัวเดินไป เดินมาเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆอย่างมีจริต