แล่น


1

แล่น แปลว่าแล้ว

กลับมาแล่นน่ะ


เสนอนิยามใหม่

แล่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง