นิยามที่ดีที่สุด
แล่น

แล่น แปลว่าแล้ว


กลับมาแล่นน่ะ