โลกตำลึง


9

แผลงมาจากโลกตะลึง

โลกตำลึงพ่อมึงตายฟื้นได้ไง


เสนอนิยามใหม่

โลกตำลึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง