นิยามที่ดีที่สุด
โลกตำลึง

แผลงมาจากโลกตะลึง


โลกตำลึงพ่อมึงตายฟื้นได้ไง