ลูกตาล


4

สวย เอกไทย ใสใส ห้อง7

ฉันชื่อลูกตาล แปลว่า ฉันสวย 5555555


0

ป้อคิงหยัง

สวัสดี


เสนอนิยามใหม่

ลูกตาล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง