โลกตึง


6

เหมือนข้างล่างแหละัไอเหี้ย

โลกตึงๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

โลกตึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง