ลุงเซน


12

ภัยสังคม

นมเล็กสเปคเซนนน - @zennnzonbolt


เสนอนิยามใหม่

ลุงเซน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง