ลุงเซนนน


2

ภัยสังคม

เตี้ย แบน เซนนนชอบ


เสนอนิยามใหม่

ลุงเซนนน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง