ลุงตัง


1

ลุงตัง บ่องตัง กะตัง ตัง'ทอนสาราพัด

โปรดอย่ามองผมว่า " หื่น " ให้เรียก " แตกตื่นเรื่องเพศตลอดเวลา "


เสนอนิยามใหม่

ลุงตัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง