ลุงบอยด์


17

ไร้จอย

A: เสียจัย ;__;
B: ทำไม
A: ซื้อ PS4 มาแต่ไร้จอย


13

เสื้อแดงหัวรุนแรง ประชานิยม ระบอบทักษิณ

พวกเสื้อแดงมันมีสามสายนะ สายลิเบอรัลนกพิราบ สายรับเงินอย่างเดียว กับสายลุงบอยด์


เสนอนิยามใหม่

ลุงบอยด์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง