ลุงโล้น


1

เป็นคำที่แฟนคลับใช้เรียกโตโน่หลังบวช

ลุงโล้นของน้องริท


เสนอนิยามใหม่

ลุงโล้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง