นิยามที่ดีที่สุด
ลุงโล้น

เป็นคำที่แฟนคลับใช้เรียกโตโน่หลังบวช


ลุงโล้นของน้องริท