นิยามที่ดีที่สุด
ลงศอก

เป็นกิริยาที่ผู้ชายกระแทดอวัยวะบางอย่างเข้าไปในอวัยวะบางอย่างของอีกคนนึง เหมือนการลงศอก


ผมยังไม่เคยโดนคุณสมชายลงศอกนะครับ