ลงศอก


3

เป็นกิริยาที่ผู้ชายกระแทดอวัยวะบางอย่างเข้าไปในอวัยวะบางอย่างของอีกคนนึง เหมือนการลงศอก

ผมยังไม่เคยโดนคุณสมชายลงศอกนะครับ


เสนอนิยามใหม่

ลงศอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง