ล้างสะอาดแล้ว


6

ถามเพื่อนผช.ว่า
"มึงลวกไข่ในกระติกน้ำอีกและ มึงล้างไข่สะอาดรึยัง"
เพื่อนเลยเกาไข่ และตอบว่า
"ล้างสะอาดแล้ว"

มีไข่อยู่แค่สองใบ จะกินก็เสียดาย จะขายก็ไม่ได้ แต่ล้างสะอาดแล้วนะ


เสนอนิยามใหม่

ล้างสะอาดแล้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง