ล้างหน้าไก่


1

ก็เพิ่งรู้อ่ะนะ

ตื่นมาเดี๋ยวจัดล้างหน้าไก่ให้สักยก


เสนอนิยามใหม่

ล้างหน้าไก่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง