ลุงแมวผิด


29

ระเบิด EMP เดินได้

ระเบิด EMP เดินได้ที่ปล่อยได้แค่สัมผัสคอมพิวเตอร์ เดินผ่าน Server ยันส่งข้อความไปหาแอดมินเว็บ มีผลทำให้เว็บๆนั้นมรณาไปทันที


เสนอนิยามใหม่

ลุงแมวผิด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง