นิยามที่ดีที่สุด
ปิ๊

ฮ่วย ลมพัดแรง เย็นอีปิ๊จริงๆ