ปิ๊


6

"หี"

ฮ่วย ลมพัดแรง เย็นอีปิ๊จริงๆ


เสนอนิยามใหม่

ปิ๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง