นิยามที่ดีที่สุด
บอลลูน

สวย,เก่ง,แสนดี,เพอเฟ็ก


ผู้หญิงคนนั้นบอลลูนมาก