บอลลูน


0

สวย,เก่ง,แสนดี,เพอเฟ็ก

ผู้หญิงคนนั้นบอลลูนมาก


เสนอนิยามใหม่

บอลลูน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง