เบอร์เกน


1

หนุ่มแว่นอ้วน แต่ฉลาดมาก

นั่นมันเบอร์เกน


เสนอนิยามใหม่

เบอร์เกน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง