นิยามที่ดีที่สุด
เบอร์เกน

หนุ่มแว่นอ้วน แต่ฉลาดมาก


นั่นมันเบอร์เกน