บอย ถกลเกียรติ


1

เจ้าของค่ายexact

เขามีลูกรักมากมายและมักเป็นผู้ชาย


เสนอนิยามใหม่

บอย ถกลเกียรติ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง