บีเอ็ม


1

ลูกของจอน

จอน


เสนอนิยามใหม่

บีเอ็ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง