นิยามที่ดีที่สุด
บ๋อม

ชอบแอบตดในห้อง


ขมคอสัด

บ๋อม

ชอบแอบตดในห้อง รู้ยัง


ชอบแอบตดในห้อง รู้ยังพวกมึง