บ๋อม


1

ชอบแอบตดในห้อง

ขมคอสัด


-1

ชอบแอบตดในห้อง รู้ยัง

ชอบแอบตดในห้อง รู้ยังพวกมึง


เสนอนิยามใหม่

บ๋อม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง