นิยามที่ดีที่สุด
เบอร์สอง

เป็นเบอร์ที่มักจะคิดว่าตัวเองแพ้เบอร์หนึ่ง
แต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองชนะเบอร์สาม


อาจจะเป็นได้เพียงแค่เบอร์สองงงงง ♫