เบอร์สอง


1

เป็นเบอร์ที่มักจะคิดว่าตัวเองแพ้เบอร์หนึ่ง
แต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองชนะเบอร์สาม

อาจจะเป็นได้เพียงแค่เบอร์สองงงงง ♫


เสนอนิยามใหม่

เบอร์สอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง