เบอรี่


0

หน้าหนังหี หัวควย เล่นกาก ชอบพูดกับตัวเอง เพื่อนไม่รัก ชอบโก่งตัว

เพื่อน : (ปิงให้เบอรี่ถอย)
เบอรี่ : ปิงทำเหี้ยไร


เสนอนิยามใหม่

เบอรี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง