นิยามที่ดีที่สุด
เบอรี่

หน้าหนังหี หัวควย เล่นกาก ชอบพูดกับตัวเอง เพื่อนไม่รัก ชอบโก่งตัว


เพื่อน : (ปิงให้เบอรี่ถอย)
เบอรี่ : ปิงทำเหี้ยไร