ปึก


1

ใช้กับคนที่เมื่อจะฉลาด ไม่ทันสมัย หรือ Innocent
มาจากภาษาอีสาน แปลว่า โง่

เอ : แกรู้จัก ไอโฟน 5 ปะว่่ะ ?
บี : ไม่รู้อะ คือไรวะ ?!
เอ : โอ๊ย ! อิ'ปึก'


เสนอนิยามใหม่

ปึก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง