นิยามที่ดีที่สุด
ปึก

ใช้กับคนที่เมื่อจะฉลาด ไม่ทันสมัย หรือ Innocent
มาจากภาษาอีสาน แปลว่า โง่


เอ : แกรู้จัก ไอโฟน 5 ปะว่่ะ ?
บี : ไม่รู้อะ คือไรวะ ?!
เอ : โอ๊ย ! อิ'ปึก'