นิยามที่ดีที่สุด
แปก

มาจากการตีไม่โดนจุดเสียว เอ้ย...Pangya


แปกอีกแ้ล้วสาดดดดด

แปก

แปลว่า ไม่ถูกใจเบยอะ


โห่สัสแปกเลย