โปเกมอน


1

สัตว์

ซาโตชิโปเกมอนมาก


เสนอนิยามใหม่

โปเกมอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง