นิยามที่ดีที่สุด
โปเกมอน

สัตว์


ซาโตชิโปเกมอนมาก