นิยามที่ดีที่สุด
ปากเหม็น

ธนาคาร (ไทย) : BADBREATH (อังกฤษ) : 口臭 (ญี่ปุ่น) : 口臭 (จีน) : 구취 (เกาหลี)


คำด่า ที่นิยมใช้กันมาก ในยุควัยเห่อหมอย ครองเมือง 1958 ใช้เรียกคนที่ไม่นิยมแปรงฟัน หรือ ปากเหม็นมาแต่เกิด เป็นอาการเรื้อรัง แก้ไม่หาย ภาษาทางแพทย์เรียก "ท็อกซิน" ผู้บัญญัติ คำศัพท์นี้ขึ้น เป็นเทพเกรียน แห่งยุค หาผู้ใดเทียบเทียม