นิยามที่ดีที่สุด
แป้งรำ่

ผู้หญิงที่หน้าอกเว้าเข้าไป


คนไม่มีนมคือแป้งรำ่