แป้งรำ่


1

ผู้หญิงที่หน้าอกเว้าเข้าไป

คนไม่มีนมคือแป้งรำ่


เสนอนิยามใหม่

แป้งรำ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง