นิยามที่ดีที่สุด
ปัญหีล

ขั้นกว่าของ "ปัญหา" เกิดจากการ(ปฏิ)สนธิคำดังกล่าวเข้ากับคำว่า "หี" แล้วลากเสีย(ว)งด้วยตัว ล.ลิง เพื่อความมุ้งมิ้งในจิตใจ


เล่นเกมไม่ได้อะ คอมมีปัญหีลลลลล