นิยามที่ดีที่สุด
ปฏิวัติ

คำว่าปฏิวัติในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์จากภาษาละตินคือ revolutio และ revolvere แปลว่าการหมุนรอบ หรือแปลได้อีกทางหนึ่งว่าการพลิกฟ้าควำแผ่นดิน (to turn around) คำนี้มีใช้ทั่วไปในทางสังคมศาสตร์ แต่ก็มีใช้ในทางวิทยาศาสตร์เช่นกันเช่นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น


ปฏิวัติ หรือ การปฏิวัติ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเดิม ยกเลิกระบบเดิม ใช้ระบบใหม่ หรือ การรื้อโครงสร้างเดิมเป็นส่วนใหญ่ หรือจะใช้เป็นคำที่อธิบายว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น ปฏิวัติตนเอง คือปรับปรุงตัวเองใหม่ จากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นต้น
*ระวังสับสนกับ รัฐประหาร

ปฏิวัติ

1.เป็นสิ่งที่ฝ่ายก้าวหน้าต้องการ คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่สู่สิ่งที่ดีกว่า เช่นเปลี่ยนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ไปสู่ระบบรัฐสภาที่มีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ หรือ แบบมีระบบกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ ไปเป็น ประธานาธิบดีเป็นประมุขเป็นต้น
2.เป็นคำที่พวกอนุรักษ์นิยมใช้แทนคำว่ารัฐประหาร (บ้างก็ใช่แบบโง่ๆไม่รู้ บ้างก็จงใจใช้เพื่อให้รัฐประหารดูดี)
3.สื่อมวลชนโง่ๆ ก็ชอบใช้คำว่าปฏิวัติแทนคำว่ารัฐประหาร


นักข่าว : ท่าน ๆ ได้ข่าวทหารจะปฏิวัติ