เปณ


1

เป็น

คำว่ารักอาจเปณแค่ความทรงจำ [By บิว]


เสนอนิยามใหม่

เปณ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง