นิยามที่ดีที่สุด
เปณ

เป็น


คำว่ารักอาจเปณแค่ความทรงจำ [By บิว]