ปื๊ด


1

ความรวดเร็ว คล่องแคล่ว พยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่น
ใส่รองเท้าหนังยี่ห้อเทวิน

นายปื๊ดมากเลยว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ปื๊ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง