นิยามที่ดีที่สุด
ปื๊ด

ความรวดเร็ว คล่องแคล่ว พยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่น
ใส่รองเท้าหนังยี่ห้อเทวิน


นายปื๊ดมากเลยว่ะ