เป้ะเด้ะ


1

ทุกอย่างมันใช่

นี่ๆ ดูเขาสิเป้ะเด้ะอ้ะ


เสนอนิยามใหม่

เป้ะเด้ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง