นิยามที่ดีที่สุด
เป้ะเด้ะ

ทุกอย่างมันใช่


นี่ๆ ดูเขาสิเป้ะเด้ะอ้ะ