นิยามที่ดีที่สุด
โปด

อวัยเพศของสตรี คำตรงข้ามของคำว่าโปก ที่แปลว่าอวัยวะเพศของผู้ชาย
เป็นศัพท์กลุ่มเดียวกันกับคำว่า หอย ฮี๋


เธอ ๆ เราจะแทงโปดเธอแล้วนะ