โปด


1

อวัยเพศของสตรี คำตรงข้ามของคำว่าโปก ที่แปลว่าอวัยวะเพศของผู้ชาย
เป็นศัพท์กลุ่มเดียวกันกับคำว่า หอย ฮี๋

เธอ ๆ เราจะแทงโปดเธอแล้วนะ


เสนอนิยามใหม่

โปด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง