นิยามที่ดีที่สุด
ปฏิภาณ

เเปลว่า ผู้ที่ไหวพริบ ฉลาดหลักเเหลมหาทางเอาตัวรอดเก่ง


เช่น เอะ...ทำไมไอ้เนียถึงมีปฏิภาณไหวพริบจังว่ะ

ปฏิภาณ

เเปลว่า ผู้ที่มีไหวพริบ ชาญฉลาด


เช่น เฮ็ด...ทำไมไอ้เนียถึงมีปฏิภาณไหวพริบจัง