ปฏิภาณ


1

เเปลว่า ผู้ที่ไหวพริบ ฉลาดหลักเเหลมหาทางเอาตัวรอดเก่ง

เช่น เอะ...ทำไมไอ้เนียถึงมีปฏิภาณไหวพริบจังว่ะ


-1

เเปลว่า ผู้ที่มีไหวพริบ ชาญฉลาด

เช่น เฮ็ด...ทำไมไอ้เนียถึงมีปฏิภาณไหวพริบจัง


เสนอนิยามใหม่

ปฏิภาณ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง