นิยามที่ดีที่สุด
สุขเจริญ

ชาวอิสลามที่เป็นเจ้าของบ้านเช่า มีพาหนะเป็นมอไซต์


ประโยค: สุขเจริญเกิดมาเพื่อความสดใส