สแครชไข่


1

เกาไข่เเรงๆ

ครูครับผมขออนุญาติสแครชไข่ครับ


เสนอนิยามใหม่

สแครชไข่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง