นิยามที่ดีที่สุด
สแครชไข่

เกาไข่เเรงๆ


ครูครับผมขออนุญาติสแครชไข่ครับ