เเสง


1

พระบิดารของลูกน้อย เป็นเเสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์

ลูกน้อยกับลูกเเสง


เสนอนิยามใหม่

เเสง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง