นิยามที่ดีที่สุด
เเสง

พระบิดารของลูกน้อย เป็นเเสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์


ลูกน้อยกับลูกเเสง