สูง


1

คือ จุงเบย และแปลว่าจังเลย

หล่อสูง


เสนอนิยามใหม่

สูง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง