นิยามที่ดีที่สุด
สูง

คือ จุงเบย และแปลว่าจังเลย


หล่อสูง