สาคูว์


4

มีผัวแก่

ดอกส์


เสนอนิยามใหม่

สาคูว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง