นิยามที่ดีที่สุด
ถูกใจให้เมีย

วิธีการขอบคุณเพื่อนยากของ @blltz มีในสต็อคเยอะแบ่ง ๆ กันไม่เป็นไร


เพื่อน กูรักมึงว่ะ ถูกใจให้เมีย เหลืออีก 24...