ตอเเหล


2

เสเเสร้งไปในทางที่ผิด

อิดอก ตอเเหล


-3

้วสยวเดง่กพดะ้

เด้่กะด่ะดเ


เสนอนิยามใหม่

ตอเเหล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง