ต่อมตง


1

ตอบตรงๆ,ตอบตรง

ต่อมตงมาได้ไหม


เสนอนิยามใหม่

ต่อมตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง