นิยามที่ดีที่สุด
ต่อมตง

ตอบตรงๆ,ตอบตรง


ต่อมตงมาได้ไหม