นิยามที่ดีที่สุด
ต่อเป็นคนหลง

โอ้วว หล่อฝุดๆๆๆ


โอ่คนหล่อhandsome ท่านชั่งเฟอเฟค