ต่อเป็นคนหลง


1

โอ้วว หล่อฝุดๆๆๆ

โอ่คนหล่อhandsome ท่านชั่งเฟอเฟค


เสนอนิยามใหม่

ต่อเป็นคนหลง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง