นิยามที่ดีที่สุด
ต่อน

ต่อน คือ ภาษาโคราช แปลประมาณว่า เป็นชิ้นๆอันๆ
ใช้เรียกแทนคำอื่นได้!!!!
เป็นคำที่ห้อง4/1จ.ว.คิดขึ้นมาเอง ฮุฮุ


มึงอย่าต่อนดิ
อย่าต่อนหลายเด้อ

ต่อน

ต่อนนะมึง เออนะมึง เงี้ย


เอาลูกชิ้นมาต่อนนึงดิ