นิยามที่ดีที่สุด
ต่อน

ต่อน คือ ภาษาโคราช แปลประมาณว่า เป็นชิ้นๆอันๆ
ใช้เรียกแทนคำอื่นได้!!!!
เป็นคำที่ห้อง4/1จ.ว.คิดขึ้นมาเอง ฮุฮุ


มึงอย่าต่อนดิ
อย่าต่อนหลายเด้อ

ต่อน

ชิ้น อัน ชื่อคน


มึงอย่าต่อน = มึงอย่าเอ๋อ
บางครั้งต่อนหมายถึงชื่อคน

ต่อน

ต่อนนะมึง เออนะมึง เงี้ย


เอาลูกชิ้นมาต่อนนึงดิ