ต่อน


3

ต่อน คือ ภาษาโคราช แปลประมาณว่า เป็นชิ้นๆอันๆ
ใช้เรียกแทนคำอื่นได้!!!!
เป็นคำที่ห้อง4/1จ.ว.คิดขึ้นมาเอง ฮุฮุ

มึงอย่าต่อนดิ
อย่าต่อนหลายเด้อ


1

ต่อนนะมึง เออนะมึง เงี้ย

เอาลูกชิ้นมาต่อนนึงดิ


เสนอนิยามใหม่

ต่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง