ต้อน


1

ใช้แทนความหมายว่า อ่อน กาก นู้บ เหี้ย บลาๆ

อย่ามาต้อนดิ๊ หรือ มึงแม่งต้อนหวะ


เสนอนิยามใหม่

ต้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง