นิยามที่ดีที่สุด
ต่อย

เป็นการกำหมัดแล้วกระแทกไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ด้วยความแรง


นายAต่อยนายB