ต่อย


1

เป็นการกำหมัดแล้วกระแทกไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ด้วยความแรง

นายAต่อยนายB


เสนอนิยามใหม่

ต่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง