นิยามที่ดีที่สุด
ต้อย

ความหมายคล้ายคลึงกับโปเต้,เตเต้ เอาไว้เรียกชื่อพ่อไอบอสหรือ ไอเหี้ย บอส
มาจากคำว่าต้อยหน้าเห้


ต้อยเอ้ยต้อย ต้อยจริงๆ!!!