นิยามที่ดีที่สุด
ถึงจะมีปัญหาอย่างนั้นแต่เรารักกันนะครับ

ยอลลี่ได้กล่าวไว้ให้ศรีภรรยาผู้แรดสะดิ้งนามว่าแบคกี้


กูไม่รู้ กูฟินนนนนน #แก็บซอง #เย้เฮท #โอโฮรัท #อุงยาอุงยา