ถึงจะมีปัญหาอย่างนั้นแต่เรารักกันนะครับ


1

ยอลลี่ได้กล่าวไว้ให้ศรีภรรยาผู้แรดสะดิ้งนามว่าแบคกี้

กูไม่รู้ กูฟินนนนนน #แก็บซอง #เย้เฮท #โอโฮรัท #อุงยาอุงยา


เสนอนิยามใหม่

ถึงจะมีปัญหาอย่างนั้นแต่เรารักกันนะครับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง